×
Monolith_Day_3Dvisualisation_nanibystudio (1)

Monolith_Day_3Dvisualisation_nanibystudio (1)

3d Visualisation of the Monolith project - day

3d Visualisation of the Monolith project – day